ข้อมูลประกอบความรู้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                       

    ทบทวนระบบป้องกันอุปกรณ์ระบบส่ง ระบบป้องกันหม้อแปลง     
          ทบทวนระบบป้องกันอุปกรณ์ระบบส่ง โดยคุณ บรรเทิง กองแก้ว ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ
     - ระบบป้องกันหม้อแปลง
    ทบทวนระบบป้องกันอุปกรณ์ระบบส่ง ระบบป้องกันสายส่ง     
          ทบทวนระบบป้องกันอุปกรณ์ระบบส่ง โดยคุณ บรรเทิง กองแก้ว ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ
     - ระบบป้องกันสายส่ง
    Tele-Protection Scheme ของ Distance relay    
          Tele-Protection Scheme ของ Distance relay ในการป้องกันสายส่งของ กฟผ. มีดังนี้
     - Basic (ไม่มี Tele-Protection)
     - Permissive Underreach Transfer Trip (PUTT)
     - Permissive Overreach Transfer Trip (POTT)
     Function ต่างๆของ Distance relay     
          Function ต่างๆของ Distance relay
     - Switch On To Fault (SOTF)
     - Directional Earth Fault (DEF)
     - Power Swing Blocking (PSB)
    Line Protection    
          Line Protection และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ Trip หรือ Alarm
     Direct Transfer Trip (DTT)    
           Direct Transfer Trip (DTT)
     - Breaker Failure Lockout Relay
     - Line circuit breaker trip
    Bus Differential Relay     
          Bus Differential Relay ระบบป้องกันบัส
High impedance      Low impedance
    High & Low Impedance Bus Differential Relay     
          High & Low Impedance Bus Differential Relay